Nezávazná poptávka po penzijním připojištění


Chcete-li získat nejvýhodnější nabídku penzijního připojištění, stačí vyplnit tento formulář. Získáte tak nabídku přímo pro Vaši konkrétní situaci.

 
Na osobní schůzce společně nalezneme nejvhodnější řešení přesně podle Vašich požadavků.

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti Elephant Orchestra, a.s. (EO) souhlas k tomu, aby moje osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a další informace uložené v souborech cookies, jakož i údaj o druhu marketingové kampaně, v jejíž souvislosti byly tyto údaje získány, automatizovaným způsobem zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení EO, jakož i jejích zákazníků a jiných smluvních partnerů, a to s využitím i výše uvedených elektronických kontaktů. Odhlásit odebírání novinek a obchodních sdělení Elephant Orchestra a.s. lze zasláním žádosti na info@elephant-orchestra.com. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany EO informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě EO též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém

(I) právu na přístup k osobním údajů,

(II) právu na opravu osobních údajů,

(III) právu požadovat od EO jakožto správci osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování),

(IV) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a

(V) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.