Nejčastěji kladené otázky


Penzijní připojištění

Je penzijní připojištění opravdu tak výhodné?

Penzijní připojištění je konzervativní způsob ukládání prostředků, který je pár let před důchodem velice vhodný pro stabilizaci majetku. Diskutovat můžeme o výnosnosti u mladších účastníků, nicméně záleží vždy na konkrétním zadání a vztahu k riziku daného účastníka.

Dostanu státní příspěvek a kolik to bude?

Ano, ze zákona má každý účastník penzijního připojištění nárok na státní příspěvek. Výpočet výše státního příspěvku najdete níže.

Měsíční příspěvek  Státní příspěvek

100 - 199              50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč

200 - 299              90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč

300 - 399              120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 - 499              140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více             150 Kč

Na jakou částku se připojistit?

Zvolení pravidelého měsíčního příspěvku u penzijního připojištění je individuální. Pro lepší orientaci Vám pomůžeme s výběrem kriterií, dle kterých se můžete řídit při určování mesíčního příspěvku:

současný příjem

očekávaný budoucí příjem

věk účastníka

předpokládaný odchod do starobního důchodu

příspěvky třetích osob

Můžu smlouvu předčasně ukončit?

Smlouvu můžete předčasně vypovědět pouze písemně podle podmínek daných zákonem a penzijním plánem. Nejdříve však lze pojištění vypovědět po 12 započtených měsících. Po této době máte právo na výplatu "odbytného". Na státní příspěvek však ztrácíte nárok.